ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี "ปั่นให้หรอย ใจเกินร้อย เมืองคนดี Suratthani finish 60 & 100 km. วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555"

Moderator: หนูเบนท์, เล็ก..

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี "ปั่นให้หรอย ใจเกินร้อย เมืองคนดี Suratthani finish 60 & 100 km. วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555"

โพสต์ โดย ปั่นกินลม » 15 มิ.ย. 2012, 15:55

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี "ปั่นให้หรอย ใจเกินร้อย เมืองคนดี Suratthani finish 60 & 100 km. วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555"


รูปภาพ
รูปภาพ

ขอเชิญร่วมงานโครงการเทิดไท้รวมใจไทยทั่วหล้า " ปั่นให้หรอยใจเกินร้อยเมืองคนดี" แข่งขันจักรยาน เนื่องในวโรกาส 7 รอบ 84 พรรษา มหามงคล

ชื่องาน ปั่นให้หรอยใจเกินร้อยเมืองคนดี

วันที่จัดการแข่งขัน..... วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555

จุดนัดพบ/จุดปล่อยตัว..... บริเวณเกาะลำพู

ลักษณะเส้นทาง/ระยะทาง...เส้นทางเรียบ 60 และ 100 กม.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวฯ
2. เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสราษฎร์ธานี
3. เพื่องส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทจักรยาน สู่อนาคตแห่งการเป็นเลิศ
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทย มีสุขภาพพลานามัยที่ดีถ้วนหน้า
5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม มีความรัก ความสามัคคีร่วมกัน
6. เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้เยาวชนสนใจกี่ฬา และออกกำลังกายไม่ใฝ่หาอบายมุกและยาเสพติด
7. เพื่อพรณรงค์ให้ประหยัดลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน

ประเภทการแข่งขัน......แบ่งเป็น 4 ประเภท
1.เสือหมอบ 100 กิโลเมตร เวลา 5 ชม.ชาย - หญิง
2.เสือหมอบ 60 กิโลเมตร เวลา 3 ชม. ชาย - หญิง
3.เสือภูเขา 100 กิโลเมตร เวลา 5 ชม.ชาย - หญิง
4.เสือภูเขา 60 กิโลเมตร เวลา 3 ชม. ชาย - หญิง

สนับสนุนโดย
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- การกีฬาแห่งประเทศไทย
- ชมรมจักรยานอำเภอพุนพิน
- ชมรมจักรยานบ้านนาสาร
- ชมรมจักรยานเกาะสมุย
- ชมรมจักรยานดอนสัก
- ชมรมจักรยานไชยา
- ชมรมจักรยานบ้านตาขุน
- ทีมต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
- บริษัทประดิษฐ์พงค์ จำกัด
- ร้านตาปีไบค์
- บ้านสวยบายพาส
- ภาวดีรีสอร์ท


การสมัคร

-ค่าสมัคร...........350/ท่าน
- ผู้สมัครที่สมัครในวัน และเวลา ที่กำหนดจะได้เสื้อและถ้วยรางวัล ( ปิดรับสมัครวันที่ 27 มิ.ย. 55 เวลา 21.00 น. )
- ส่วนผู้ที่สมัครหลังจากวันที่ 27 มิ.ย. 55 จะได้รับเสื้อและถ้วยในภายหลังโดยทางชมรมจะจัดส่งไปให้ท่าน

หมายเหตุ *.* การสมัครแข่งขันสามารถรับใบสมัคร/สมัครได้ที่ร้านตาปีไบค์ ,ร้านเซ็นเตอร์ไบค์
หรือกรณีที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันได้ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 403-247416-4 ชื่อ นายสมปอง โกสิยพันธ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ 350(ตามท้ายด้วยจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ให้ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ สองตัวสุดท้ายของเบอร์โทรผู้สมัคร เช่น เบอร์โทรผู้สมัครแข่งขัน 082-5963999 ก็ให้โอนเข้าบัญชี 350.99 บาท) แล้วแจ้งการลงทะเบียนสมัครเข้ามาที่กระทู้นี้ โดยแจ้งชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพย์มือถือ/ อีเมลล์ ทีมที่สังกัด จังหวัด วันที่โอน เวลาที่โอน ประเภทการแข่งขันที่ต้องการสมัคร ภายในวันที่ 27 มิ.ย.2555 นี้เท่านั้น


กรุณาระบุ Size เสื้อมาตอนสมัครด้วยครับ
รูปภาพ

ผู้ชนะอันดับ 1- 5 ในแต่ละรุ่น
- 100 กิโลเมตร เสือหมอบ ชาย 1-5 หญิง 1 - 3 (ถ้วยพิเศษแยกต่างหากเพิ่มเติม)
- 100 กิโลเมตร เสือภูเขา ชาย 1-5 หญิง 1 - 3 (ถ้วยพิเศษแยกต่างหากเพิ่มเติม)
- 60 กิโลเมตร เสือหมอบ ชาย 1-5 หญิง 1 - 3 (ถ้วยพิเศษแยกต่างหากเพิ่มเติม)
- 60 กิโลเมตร เสือภูเขา ชาย 1-5 หญิง 1 - 3 (ถ้วยพิเศษแยกต่างหากเพิ่มเติม)
- ถ้วยรางวัลใจเกินร้อยมีอันดับทุกใบ (ได้รับทุกท่านที่ปั่นครบการแข่งขัน)

กติกาการแข่งขัน
- ไม่จำกัดรูปแบบจักรยาน
- ผู้แข่งขันทุกท่านต้องสวมหมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง (ถ้าท่านไม่สวมหมวกนิรภัยเราขอใช้สิทธ์ไม่ให้ท่านลงแข่งขัน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง)


กำหนดการวันเสาร์ที่ 7 ก.ค. 55

- เปิดรับลงทะเบียน รายงานตัว รับป้ายติดหน้ารถ ป้ายติดเสื้อนักแข่งและสามารถรับเสื้อที่ละลึกได้ในเวลา 16.00 - 20.00 น. บริเวณเกาะลำพู

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 8 ก.ค.55

- 05.00 น. ผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารเช้าที่เต็นท์อาหาร เปิดรับลงทะเบียน รายงานตัว รับป้ายติดหน้ารถ ป้ายติดเสื้อนักแข่งและรับเสื้อที่ระลึก ณ บริเวณกองอำนวยการจัดการแข่งขัน เกาะลำพู
- 06.00 น. ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธีการ
- 06.20 น. พิธีกรเรียนเชิญประธานขึ้นแท่น เพื่อรับการรายงาน พิธีกรเรียนเชิญประธานชมรมจักรยานสุราษฎร์ธนีกล่าวรายงานวัตถุประสวค์ในการจัดการแข่งขัน "ปั่นให้หรอยใจเกินร้อยเมืองคนดี"กล่าวจบ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาสและกล่าวเปิดการแข่งขัน กล่าวจบ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก
- 07.00 น. พิธีกรเรียนเชิญประธานพิธีเปิดงานแข่งขันนักจักรยานปันฟรีรันไปยังจุดปล่อยตัว
- 07.20 น. ปล่อยตัวนักแข่งจักรยานเสือหมอบ 100 กม. เว้นช่วง 5 นาที
ปล่อยตัวนักแข่งจักรยานเสือภูเขา 100 กม. เว้นช่วง 5 นาที
ปล่อยตัวนักแข่งจักรยานเสือหมอบ 60 กม. เว้นช่วง 5 นาที
ปล่อยตัวนักแข่งจักรยานเสือภูเขา 60 กม.
- 10.00 น. นักแข่งจักรยานปั่นเข้าเส้นชัย รับป้ายอันดับแขวนคอ รอรับถ้วยรางวัลบนเวที และร่วมรับประธานอาหาร
- 12.00 น. เสร็จสิ้นการแข่งขัน

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบครับ **

อาหาร
- มีบริการตั้งแต่ 5.30 น.เป็นต้นไป
- มื้อเที่ยงมีอาหาร ผลไม้ ขนมหวานและน้ำหวาน
* มีอาหารสำหรับมุสลิมบริการในมื้อเช้าและเที่ยง

จุดให้น้ำ
- มีจุดให้น้ำทุก 20 กม.
- มีรถ Marshell คอยบริการน้ำ
- จุดกลับตัวที่ 30 และ 50 จะมีผลไม้และน้ำบริการ

เสื้อ
- กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงแบบของเสื้อเพื่อความสวยงาม
- เมื่อปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะรีบนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบ
รูปภาพ
เสื้อที่ระลึก กรุณาระบุ SIZE เสื้อที่ต้องการมาในการแจ้งรายชื่อสมัครด้วยครับ
size M รอบอก 38 นิ้ว
size L รอบอก 40 นิ้ว
size XL รอบอก 42 นิ้ว

ถ้วยรางวัล

ถ้วยรางวัลพิเศษ อันดับ 1 - 5 ทุกรุ่นการแข่งขัน ลักษณะเป็นถ้วยเบญจรงค์

รูปภาพ

ถ้วยรางวัลใจเกินร้อยสำหรับทุกท่านที่ปั่นครบการแข่งขัน ลักษณะหัวเป็นโลหะขึ้นรูป ฐานไม้ทรงสูง

รูปภาพ

*.* หมายเหตุถ้วยของจริงเสร็จแล้วจะนำมาอัพเดตให้อีกครั้ง เร็วๆนี้ครับ

สถานที่ท่องเที่ยวภายในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี
- ทุกวันเสาร์ จะมีถนนคนเดินบริเวณสะพานนริศ เวลา 17.00 - 22.00 น.
- ทุกวันอาทิตย์ จะมีตลาดน้ำบ้านดอน บริเวณท่าปลาวาฬ เวลา 16.00 - 21.00 น.
- ชมหิ่งห้อยล่องแม่น้ำในบาง สามารถขึ้นเรือได้บริเวณสะพานนริศหรือริมเขื่อนแม่น้ำตาปี เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

รายชื่อสปานวดแผนไทย
1.ซุ้มกระดังงา 077-216529
2.บ้านคุณเพ็ญ 077-222065
3.เรือนวารินทร์ 077-603740-1

รายชื่อโรงแรม
1.โรงแรมไทยรุ่งเรือง 077-286351-2
2. ภาวดีรีสอร์ท 077-205023-5
3. สยามธานี 077-273-3081-5
4. วังใต้ 077-283020-39
5. แกรนด์ธารา 077-273740-3
6. ตาปี 077-272675
7. แหลมทราย 077-264594 077-221111
8. แก้วสมุยรีสอร์ท 077-219456
9. บรรจงบุรี 077-264888
10. ไดมอนด์พลาซ่า 077-205333-51
11. บี.เจ 077-217410-12
12. นิภาการ์เด้น 077-404790-5
13. ร้อยเกาะ 077-201150-8

ร้านอาหารในตัวเมือง
1. กำปั่น 077-283313
2. ลัคกี้ 077-273267
3. คอฟฟี่โซน 077-489322
4. ซุ้มกระดังงา 077-216528
5. แม่จิน 077-272755
6. ร่มการเวก 077-283989
7. ระเบียงไม้ 077-289458
8. ป๊อปอาย 2 077-217701
9. อีสานเรือนหลวง (เกาะลำพู) พร้อมที่จอดรถ 089-9703909

ร้านอาหารทะเล
1. ตาปีซีฟู้ด 077-285113
2. ริเวอร์ไซค์ ซีฟู้ด 077-203055
3. เรือนไทย 077-286706
4. รุ่งตาปี 077-214614
5. ลำพู ซีฟู้ด 077-285120
6. หาดตาปี 077-285109
7. เคียงเล 077-255243
8. ร้านในอ่าว 077-244360
9. ร้านลำพู 3 077-286995


การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆภายในบอร์ดประชาสัมพันธ์การแข่งขันเป็นไปตามมัติที่ประชุมชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียด ให้งานออกมามีความพร้อมสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อให้ความคุ้มค่ากับการเดินทางมาของเพื่อนๆนักแข่งขันทุกท่าน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- คุณศุภชัย (รองประธานชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี) 081-8943557
- คุณเทียรี่ (รองประธานชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี) 087-4739282
- คุณเปี๊ยก (ที่ปรึกษาชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี) 081-7979007
- คุณหนุ่ม (เลขาชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี) 086-9515777
- คุณแบงค์ (รองเลขาชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี) 082-5963999

แผนที่เส้นทางการแข่งขันพร้อมจุดให้น้ำ
รูปภาพ

:arrow: จากภาพแผนที่

รูปธง คือ จุด START/FINISH ที่ เกาะลำพู
คลิ๊กที่รูปธงเพื่อดูรายละเอียด[/size]

รูปแก้วน้ำ คือ จุดให้น้ำ และ จุดกลับรถ
คลิ๊กที่รูปแก้วน้ำเพื่อดูรายละเอียด[/size]

เส้นสีแดง คือ ระยะทาง 60 กม.

เส้นสีเขียว คือ ระยะทาง 100 กม.

ไปกลับเส้นทางเดิมค่ะ...


แสดงแผนที่ เส้นทาง ปั่นให้หรอย ใจเกินร้อย เมืองคนดี Suratthani finish 60 & 100 km. แบบเต็มจอ


สามารถที่จะขยายดูรายละเอียดของเส้นทางได้ โดยกดที่ + หรือ -
เลื่อนไปทาง ซ้าย ขวา ล่าง บน ก็กดที่เครื่องหมายลูกศร
หรือจะปรับเปลี่ยนมุมมองเป็นแบบแผนที่ หรือมุมมองจากดาวเทียมก็ได้ จากปุ่มบนขวามือสถานที่จอดรถผู้มาร่วมงานแข่งขัน
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

สถานที่จัดงาน เกาะลำพู
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

บริเวณเต๊นท์ลงทะเบียน
รูปภาพ

กองอำนวยการ
รูปภาพ

บริเวณจัดบู๊ซสินค้าจากผู้สนับสนุน และสินค้าที่ระลึก
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

สระว่ายน้ำภายในเกาะ
รูปภาพ
รูปภาพ

เส้นทางแข่งขัน
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ตอนรับกันด้วยสะพานเล็กๆ
รูปภาพ
รูปภาพ

ระวังทางโค้งด้วยนะจ๊ะ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

เส้นทางเรียบๆยาวๆ ยิงกันตามสบายครับ :D :D :D
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

ระวังข้างหน้าทางรถไฟ ตรงนี้จะมีจุดให้น้ำจุดแรกครับเพื่อต้องการให้ชลอความเร็วลง
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

เข้าเส้นทางหลักต่อ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

จุดให้น้ำจุดที่สอง และจุดกลับตัวสำหรับรุ่น 60 กิโลเมตร
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รุ่น 100 กิโลเดินทางกันต่อครับ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

เฉพาะรุ่น 100 กิโลเมตร จะได้ชมทิวทัศน์สวยๆแบบนี้ ได้ใจเกินร้อยจริงๆ :D :D :D :D
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ


จุดกลับตัวรุ่น 100 กิโลเมตร สวยจริงๆ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ


*.* หมายเหตุ ทางผู้จัดการแข่งขันได้จัดรถ Service ปิดท้ายเพื่อคอยดูแลนักแข่งกลุ่มสุดท้ายของการแข่งขัน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน