image

กระดานรุ่นใหม่นี้ มีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆมากมาย
เชิญทดสอบโพสที่ห้องนี้เท่านั้นนะครับ

image

โพสต์ โดย Web_support » 15 ธ.ค. 2017, 22:32

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวขอนแก่นจีโอปาร์ค
"ปั่นย้อนเวลา ตามหาไดโนเสาร์ แห่งหุบเขาภูเวียง"

1. ความเป็นมาของกิจกรรม
"ภูเวียง" ดินแดนอันทรงคุณค่าด้านธรณีวิทยาระดับโลก เป็นที่ตั้งของเทือกเขาโบราณอายุ 130 ล้านปี ซึ่งมีรูปทรงแปลกตา มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว ที่สำคัญคือเป็นแหล่งค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย มีการค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกถึง 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน , สยามโมซอรัส สุธีธรนิ , สยามโมไทแรนนัส อิสานเอนซิส , กินรีไมมัส ขอนแก่นเอนซิสทั้งยังมีการค้นพบฟอสซิลของสัตว์โบราณประกอบด้วย จระเข้ เต่า ปลากระดูกแข็ง ฉลาม และที่สำคัญคือแหล่งสุสานหอยสองฝาอายุ 130 ล้านปี ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นั้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและโดดเด่นของหุบเขาภูเวียงมีที่ทรงค่าเหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านธรณีวิทยา ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น
เพื่อให้ทรัพยากรธรณี อันมีค่าเหล่านี้ยังประโยชน์แก่คนในท้องถิ่นและอยู่คู่กับชาวขอนแก่นไปนานเท่านาน จังหวัดขอนแก่นจึงได้ประกาศให้พื้นที่อำเภอภูเวียงและอำเภอเวียงเก่าเป็น "ขอนแก่นจีโอปาร์ค" หรือ "อุทยานธรณีขอนแก่น" ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศในปี 2563 และเป็นอุทยานธรณีโลกภายในปี 2566 เน้นการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยใช้การท่องเที่ยวเชิงธรณีเป็นประเด็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ในพื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์คมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย แต่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ดังนั้นเครือข่ายขอนแก่นจีโอปาร์ค ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น , อุทยานแห่งชาติภูเวียง , ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง , เทศบาลตำบลในเมือง , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา , องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย , โรงเรียนภูเวียงวิทยายน พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำ "โครงการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวขอนแก่นจีโอปาร์ค : ปั่นย้อนเวลา ตามหาไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียง" กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 โดยใช้เส้นทางภายในหุบเขาภูเวียง เขตอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น กำหนดจุดเริ่มต้นที่อุทยานไดโนเสาร์ภูเวียง พร้อมทั้งกำหนดแวะพักและทำกิจกรรมในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่ รวม 7 แห่ง เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ขอนแก่นจีโอปาร์ค เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต่อไป
2. วัตถุประสงค์การจัดงาน
(1) เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนคุณค่าการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่
(2) เพื่อให้กิจกรรมการปั่นจักรยาน เป็นเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และก่อให้เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจให้กับพื้นที่
(3) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานและคนในพื้นที่เข้าร่วมการดำเนินงานขอนแก่นจีโอปาร์ค พร้อมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
(4) เพื่อเป็นสร้างสุขภาวะที่ดีในชุมชน โดยใช้จักรยานในการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน

3. รายละเอียดกิจกรรม
วัน-เวลา-สถานที่
จัดกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวขอนแก่นจีโอปาร์ค : ปั่นย้อนเวลา ตามหาไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียง ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เริ่มต้น ณ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน
เส้นทางปั่นจักรยานและจุดแวะพัก
จุดเริ่มต้นการปั่นได้แก่อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง - โครงการ อพสธ.โคกภูตากา - วัดถ้ำกวาง - หลุมขุดค้นที่ 3 - พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง - ตึกเหลืองโรงเรีนภูเวียงวิทยายน - วัดจันทร์เขมาราม - อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง รวมระยะทางการปั่นจักรยานประมาณ 40 กิโลเมตร
การสมัครร่วมกิจกรรม
ค่าสมัครร่วมกิจกรรมเพียง 199 บาท/คน (ไม่ร่วมค่าธรรมเนียมลงทะเบียนผ่านระบบ Thai MTB เป็นเงิน 20 บาท/คน) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับได้แก่
(1) เข็มกลัดที่ระลึกขอนแก่นจีโอปาร์ค
(2) ผ้าบัฟ (คละลาย)
(3) อาหารว่างและเครื่องดื่ม (บริการตามจุดแวะพัก)
(4) อาหารกลางวัน
หมายเหตุ
กิจกรรมการปั่นจักรยานในครั้งนี้ จัดภายใต้แนวคิด "ปั่นรักษ์โลก" ดังนั้นทีมงานจึงของดการแจกขวดน้ำและแก้วน้ำพลาสติก แต่จะมีบริการเติมน้ำดื่ม-น้ำสมุนไพร ในทุกจุดแวะพัก *** ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมกระบอกน้ำมาด้วยตนเอง *** ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรม
4. ช่องทางการติดต่อประสานงาน
(1) Facebook Fanpage : Khon Kaen Geopark ขอนแก่นจีโอปาร์ค อาณาจักรไดโนเสาร์แห่งหุบเขาภูเวียง
ตามลิงค์ https://www.facebook.com/KhonkaenGeopark/?ref=bookmarks
(2) สำนักการช่าง อบจ.ขอนแก่น (ฝ่ายผังเมือง) โทร 0 4324 1440 , 08 6647 1790 (เชอรี่)
5. หน่วยงานจัดกิจกรรม
เครือข่ายขอนแก่นจีโอปาร์ค ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อุทยานแห่งชาติภูเวียง, ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง , เทศบาลตำบลในเมือง , องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา , องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย , โรงเรียนภูเวียงวิทยายน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวขอนแก่นจีโอปาร์ค
"ปั่นย้อนเวลา ตามหาไดโนเสาร์ แห่งหุบเขาภูเวียง"
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ปล่อยตัวเวลา 07.30 น.
ณ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง และแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น

--------------------------------------------------------------------------

06.30 - 07.15 น. ลงทะเบียนพร้อมรับของที่ระลึก
07.15 - 07.30 น. กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย นายอำเภอเวียงเก่า (หรือผู้แทน)
07.30 - 12.00 น. ปล่อยตัวขบวนปั่นจักรยานไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยแวะพักทำกิจกรรม
ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่หุบเขาไดโนเสาร์ภูเวียง ได้แก่
- โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
(อพสธ.) โคกภูตากา
- วัดถ้ำกวาง ต.เมืองเก่าพัฒนา
- หลุมขุดค้นฟอสซิล (หลุม 3) เขตอุทยานแห่งชาติภูเวียง
- พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
- อาคารประวัติศาสตร์ (ตึกเหลือง) โรงเรียนภูเวียงวิทยายน
- วัดจันทร์เขมาราม ต.เขาน้อย
(มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ ณ จุดแวะพักต่างๆ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง
13.00 - 14.00 น. แวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ผักหวานป่า ผักปลอดสารพิษ
จากชุมชนในเขตอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
14.00 น. เดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตามอัธยาศัย
และเดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ

--------------------------------------------------------------------------

*** หมายเหตุ : กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ***
angel2019-poster-eng-nov12.jpg
test
เส้นทางการปั่นจักรยาน จุด Start/Finish
- โรงเรียนบ้านยางแดง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา (ระยะทาง 44.5 กม.)
https://goo.gl/maps/7B9j3CgvFsw


https://www.facebook.com/ditorganic/pho ... 2550/?type

https://www.facebook.com/NichEvent/

Race # 3, Huay Prue, Khun Dan, Wang Bon

Sunday, July 22, starting at Wat Santataram, near Nakhon Nayok province. The entrance to the temple is one more intersection after intersection into the Royal Military Academy Base. Please look out for the sign of the Khun Dan Prakarn Dam then please turn left and go straight through the " Elephant" intersection. Then go for a short distance then turn left you will just find it right there. There will be a staff eam waiting. This is a CP point that we use every time for Nakhon Nayok race. It has nice bathroom. The local shops always said we never sell as good as when there is TC100 race.

Distance 101.4 km. Starting up to the entrance to the Cadet School, turn right, go straight ahead to "Huai Prue" is the reservoir that is the scene in most movies. You will enjoy a picture of the morning mist and then flow down to the Khun Dan Prakarn dam. Do not go up to the dam as the CP 1 is at a distance of 34 kilometers in front of the dam. It is a place you can fill up water with the beauty background of the dam. The photographer has a beautiful dam behind you as the scene. I you will definitely like to keep photo as a good social media profile.

Then take the route from this point on the way out to meet Unseen Nakhon Nayok route smoothly around the Khao Yai. Key access to tourist attractions. The villagers began to build a tourist spot themselves to attract people to visit. Grassland cover the road with little use, therefore we design for sharing the path in going forward and going backward on the same route for comradeship approximately 20 kms. Then you will get to the point where to make a u-turn. "Wang Bon" and another u-turn at the front of the entrance to the "Nern-hom", ride back for another 20 kilometers to rest at CP 2 "Ban Bung Kae", thenew tourist attraction. Please rest well before returning to the finish line. There is a hill called "Durian" for you to cross back and to downhill. You can down with the lower speed to relax until reaching the finish line. The total distance is 101.4 km. Total 624 meters climb level is not over the capabiloty of the TC100 riders.

The registration is divided into the same round. To reduce the congestion of the way.
Model A departs at 0700 hrs. for 200 applications.
Model B departs at 0715 hrs for 200 applications.
Model C departs at 0730 hrs. for 300 applications.
Model D departs at 0745 hrs. for 300 applications.

When register at the first time, the application will be selected as 0800 until the status changed to a successful payment, and then to change the time.

The race scheduled on Sunday, July 22, 2018
Race fee is 400 Baht, [before Registration fee.]

Exclusive group does not have to subscribe as the list automatically registered.


Race Nakhon Nayok is one of the 5 tace under TC100's race sets that are committed to developing a new generation of touring riders. They do not compete or test their ability to compete with other TC100s riders such as the TC100KOR 100Miles,TC100 Extreme , TC 6 Hills, 6 Bay or TC200KOM races, which is the annual off-season field.

Good weather Beautiful scenery Unseen path, a familiar riders are always at TC100 races.

Register at ThaiMTB (https://event.thaimtb.com)
Moreover, this race is allowed for the substitution for the rcae that you miss prrviously.
488772.jpg
แนบไฟล์
bag-small.jpg
food1.jpg
food2.jpg
medal.jpg
place.jpg
place2.jpg
shirt.png
shirt-medal.jpg
food1-2.jpg
kid.jpg
food1-2-ver2.jpg
เสื้อ_เหรียญ.jpg
อาหาร .jpg
shirt.jpg
poster-03 .jpg
แบบเสื้อและเหรียญ (002).jpg
5.1 เส้นทางการแข่งขันจักรยาน (002).jpg
การแข่งขันจักรยานประเภทถนน.docx
(62.58 KiB) ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
8abf9d75-517b-4c20-be4f-00caded23eab.jpg
43411.jpg
156585.jpg
156593.jpg
angel2019-poster-eng-nov12.jpg
01.png
877084.jpg
877085.jpg
877094.jpg
size+shirt.png
เหรียญ.jpg
903386.jpg
S__18735187.jpg
shirt-nov15.jpg
173712.jpg
173713.jpg
173745.jpg
20181021_094445.jpg
173744.jpg
20181021_094910.jpg
angel2019-poster-eng3.jpg
S__31694893.jpg
S__31694896.jpg
S__31809602.jpg
S__20496466.jpg
schedule_korat.png
0angel2019-poster-a3.jpg
20190105074311.jpg
Ajenda 3JP.jpg
กติกาทีมคู่ไทย.jpg
โปสเตอร์บัดดี้-รัน - Copy.jpg
กฎกติกา-การตัดสิน-BUDDY-RUN-ENG - Copy.jpg
กฎกติกา-การตัดสิน-BUDDY-RUN-ENG.jpg
กฎกติกา-การตัดสิน-บัดดี้-รัน - Copy.jpg
กฎกติกา-การตัดสิน-บัดดี้-รัน.jpg
กติกาทีมคู่ไทย.jpg
กำหนดการแข่งขัน-BAIYOKE-RUN-UP-2019.jpg
กำหนดการแข่งขัน-BAIYOKE-RUN-UP-2019.jpg
ที่จอดรถ.jpg
ประกาศขอสงวลสิทธิ์.jpg
โปสเตอร์ไฟนอลครั้งที่1.jpg
ร่างกำหนดการ_จังหวัดขอนแก่น25-01-62.pdf
(122.3 KiB) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
รายละเอียดงาน.png
เส้นทาง&ฟลอร์แปลน_181226_0008.jpg
shirt-new-ขอนแก่น.jpg
แผนที่-ขอนแก่น-ใหม่.jpg
shirt-new-ขอนแก่น-2.jpg
10173.jpg
10176.jpg
10177.jpg
10178.jpg
map1.png
map2.png
POSTER.png
racekit.png
route.png
10229.jpg
table.png
tshirt.jpg
5704 (002).jpg
49813507_2262212967359960_8810463463089373184_o.jpg
50839900_2139930112695433_7561025487766552576_n (002).jpg
MAP (002).jpg
113629.jpg
shirt-feb8.jpg
108868.jpg
28261a4f-250e-4fa9-afb5-e360f86c2248.jpg
53048054_2213337075379858_576119061885222912_n.jpg
52387451_2203309386382627_4217036209630740480_n.jpg
english.jpg
41822517_1903276833308606_8233979187250069504_n.jpg
51682696_1978535779116044_9084445963841437696_n.jpg
52540387_1979214559048166_6491974339284434944_n.jpg
52674267_1983507645285524_943170695032995840_n (1).jpg
new-route-feb28.jpg
BFH map BD 85km & 13km_3.3.2019_Ex_Artboard 1.jpg
กำหนดการปั่นเปิดเมือง2019.jpg
กำหนดการปั่นเปิดเมือง2019-1.jpg
เส้นทางปัน พัทยา.jpg
ร่างกำหนดการ_พัทยา.pdf
(273.77 KiB) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
detail.jpg
ร่างกำหนดการ_พัทยา.jpg
Bike 4 All 62-01.jpg
Bike 4 All 62-02.jpg
53761047_1993841947585427_515670820282957824_o.jpg
Bike 4 All 62-01-ver2.jpg
Route 1.jpg
Route 2.jpg
Route 3.jpg
Route 4.jpg
Route 6.jpg
Route 7.jpg
เส้นทางสุราษฏร์ธานี.jpg
กำหนดการ_จังหวัดสุราษฎร์ธานี.jpg
KhonKaenGeoparkDinoBike.jpg
size-bike.png
size-run.png
แผนที่ปั่น.png
S__4898873-update.jpg
แผนที่-ครั้งที่3-may6.jpg
table1.jpg
table2.jpg
Bike 4 All 62-sent-R1-01.jpg
S__78381059.jpg
S__6168616.jpg
แผนที่สนาม 2 ลพบุรี-02-more-clear.jpg
42667.jpg
กำหนดการกทม.7-07.jpg
กำหนดการปั่นแก้สำเร็จแล้ว.jpg
203540.jpg
203541.jpg
1559897238540.jpg
91579.jpg
S__19996678.jpg
57133831_360079934612090_3327824447162810368_o.jpg
60016206_363490377604379_1699330933380874240_o.jpg
64214221_378782599408490_8790227716084334592_o.jpg
Event Info-rev2.jpg
Bike 4 All 62-sent-R1-01-เปลี่ยนสนาม4.jpg
กำหนดการกทม-june16.jpg
table2-update.jpg
table1-update.jpg
table2-update.jpg
table2-update-2.jpg
table3.jpg
table4.jpg
News บก.02_หลีกเลี่ยงเส้นทางกิจกรรม_Bangkok bike with the blind _Fi.docx
(146.14 KiB) ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ประกาศ.png
1 ปกแรก.png
2 เสื้อ ขนาด (1).png
3 เหรียญ.png
4 ระยะทาง.png
5 พิเศษ.png
6 แบ่งรุ่น.png
10.png
11.png
7.png
8.png
9.png
แผนที่สนาม 2 ลพบุรี-02.jpg
ข้อมูลการรับสมัคร Thaimtb (สนามที่ 1)-final.pdf
(703.57 KiB) ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

Tags ที่เกี่ยวข้องกับกระทู้: กระดานหัดโพส ประกาศสำคัญ/แจ้งปัญหาการใช้งานเวบไซค์ กระดานหลัก


Re: image

โพสต์ โดย Web_support » 23 ก.ย. 2019, 01:17

image
profile.jpg
แนบไฟล์
size chart-adult.png
size chart-kid.png
กำหนดการ.png
detail.png
route-10.png
schedule-10.png
shirt-10.png
jersey-premium.jpg
213199.jpg
schdule-ระนอง-VER2.png
detail-touring-1.png
detail-touring-2.png
detail-touring-3.png
detail-touring-4.png
detail-touring-5.png
detail-touring-6.png
detail-touring-7.png
detail-touring-8.png
detail-touring-9.png
map-phuket.png
map-กระบี่.png
map-ตรัง.png
map-พังงา.png
map-ระนอง.png
map-สตูล.png
map-11.png
shirt-11.png
กำหนดการ-11.png
update-oct4.jpg
map-12.jpg
schedule-12.jpg
shirt-12.jpg
S__10797059.jpg


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน