สรุปทริป เขาเรดาห์ให้อาหารน้องหมาครั้งที่2 21-01-12