ทริปนครไทย-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 17 มิ.ย.2555

Moderator: atom_000

ภาพประจำตัวสมาชิก
atom_000
WLM Yahoo Messenger
087-1995253 เบอร์อื่นโจรครับ

ทริปนครไทย-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 17 มิ.ย.2555

โพสต์ โดย atom_000 » 09 ก.ย. 2012, 05:14

ทริปนครไทย-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วันที่ 17 มิ.ย.55 ทางทีมเสือลลั้ลานครไทยได้จัดทริปเยี่ยมชม
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วขึ้นมา
เนื่องจากบางท่านยังอารมณ์ค้างจากทริปมีทติ้ง
พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ เมื่อ ก.ย.ปี่ที่แล้วยังไม่หาย
หลายท่านไปไม่ถึงดวงดาวซะก่อน
จึงเกิดเป็นทริปแก้มือทริปนี้ขึ้น
……
……
พวกเรานัดรวมตัวกันที่เดิมคือหน้าตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
รพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทย
เริ่มล้อหมุน 6.00 น.
ในทริปนี้คนบางตาเล็กน้อย 6 คน
เนื่องจากมีหลายคนติดภารกิจเมียไม่สบาย
ลุงติ่งขาแรงที่เป็นตัวตั้งตัวตีทริปนนี้นะแหละครับ
ภรรยาพี่แกเล่นป่วยกะทันหันซะก่อนออกไม่ถึง 1 ชม.
เลยอดไปเลย


งานนี้เรายังได้รถพยาบาลสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี
ของรพ.สมเด็จพระยุพราชนครไทยเช่นเคย

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ



รูปภาพ


ตามกำหนดการณ์ที่ตั้งไว้
ออกล้อหมุน 6.00 น.
พักทานข้าวที่บ้านแยง 7.30 น.
พักช่วงที่ 2 ที่หน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง 9.00
พักกช่วงที่ 3 Route12 10.00น.
และถึงจุดหมาย วัพดผาซ่อนแก้ว 12.00 น.


ขอเล่าประวัติความเป็นมาของวัดสักนิดนะครับ

ที่มาของรูปและข้อมูล http://www.phasornkaew.org


วัดพระธาตุเขาซ่อนแก้ว

รูปภาพ


ประวัติความเป็นมา
วัดพระธาตุผาแก้ว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ในนาม"พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" ได้รับการอนุมัติจัดตั้งเป็นวัดในมงคลนามว่า"วัดพระธาตุผาแก้ว"เมืีอวันที่ 1 ก.ค. 2553 จากคณะกรรมการมหาเถรสมาคม โดยมีพระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทโธ เป็นเจ้าอาวาส



รูปภาพ
พระครูสังฆรักษ์ ปารมี สุรยุทโธ



รูปภาพ
พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส



วัดพระธาตุผาแก้ว ตั้งอยู่ในชัยภูมิธรรม ณ. บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่



รูปภาพ



รูปภาพ





รูปภาพ




พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทโธ และ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส สองครูบาอาจารย์คู่บุญคู่บารมี ร่วมกับคณะศิษยานุศิษย์และเหล่าผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดสร้างเสนาสนะ กุฏิที่พักสงฆ์ อาคารปฎิบัติและบรรยายธรรม รวมถึงอาคารที่พักของผู้มาภาวนาเพื่อรองรับคณะผู้มีจิตศรัทธาจากทุกแห่งหนทีหลั่งไหลกันเข้ามาอบรมภาวนาในแนวสติปัฎฐานสี่ แห่งองค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปิติยินดียิ่งของครูบาอาจารย์กับเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ..สละทั้งแรงกายและแรงทรัพย์ในการจัดสร้าง และสมกับคุณค่าแห่งความเสียสละ ความอุตสาหะ วิริยะ และมุ่งมั่นตั้งใจที่ได้ตั้งไว้โดยชอบแล้ว...



รูปภาพ




รูปภาพ




รูปภาพ
รูปภาพ



สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



วัตถุประสงค์การสร้าง
เพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน ๔ ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



วัดพระธาตุผาแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ เรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ซึ่งศาสนาพุทธล้วนเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตัวเอง



รูปภาพ


รูปภาพ



รูปภาพ



หลักคำสอนของการปฏิบัติธรรม
สติปัฏฐาน ๔ เป็นหัวใจและวัตถุประสงค์หลัก ของการสอนปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธาตุผาแก้ว โดยเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก เพื่อรู้จักฐานที่ตั้งของสติ ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และ นามธรรม ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้น คำสอนหลักของการปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานฯ เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน ๔ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ


เอาพอหอมปากหอมคอนะครับ


เราวางแผนออกเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มแรกกลุ่มขาแรงสับแหลก
ประกอบไปด้วย ผู้เขียน ป.โด่ง อ.ตั้ม พี่ภูเบศ น้องร็อค

กลุ่มที่ 2 กลุ่มขาอ่อน ประกอบไปด้วย
พี่น้อย พี่หน่อย เก๋ และติดตามด้วย Support car


รูปภาพ
ป.โด่ง ฉลองทริปแรกกับรถใหม่ครับ Bianchi Impulso Shimano105




รูปภาพ
ชองผู้เขียนก็รถใหม่ลองทริปแรกเหมือนกันครับ Trek Madone 4.5 Shimano Ultegra


รูปบรรยากาศออกเดินทางช่วงแรกครับ


รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ
คนนี้ซุ่มซ้อมมาเพื่องานนนี้โดยเฉพาะ



รูปภาพ
รอคนที่ 2 ซะจนต้องจอดหันมามองว่ามันไปไหนกันหมดฟะ


รูปภาพ
สาวๆยังยิ้มได้อยู่



รูปภาพ
ตอนนี้เริ่มขำไม่ออกแล้ว



รูปภาพ



รูปภาพ
ถูกตัวตะคริวกัดคร่า



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ
รถใหม่มันขี่ดีจริงๆ



รูปภาพ




รูปภาพ
คาร์บอนนี่มันดีจริงๆ กดปรึ๊ดกดปรึ๊ดเลย



รูปภาพ
ถึงจุดพักจุดแรกที่บ้านแยงแล้วครับ พักกินข้าวกันก่อนเน้อ




รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ
ตามมาติดๆด้วยสาวๆ



รูปภาพ



รูปภาพ


รูปภาพ
มากันครบแล้วสาวๆ


รูปภาพ
บรรยากาศครึ้มเป็นใจครับ



รูปภาพ



รูปภาพ




รูปภาพ
ชักอยากได้หมอบแล้วละสิ


เริ่มช่วงที่ 2 กันต่อนะครับ จากบ้านแยงไปอุทยานทุ่งแสลงหลวง

รูปภาพ



รูปภาพ
ตามกลุ่มนำกันหูตูบละครับงานนี้



รูปภาพ
จะรีบไปไหนเนี่ย....



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ




รูปภาพ



รูปภาพ
เป็นสาวแกร่งคนเดียวที่ขี่จากนครไทยมาถึงวัดผาซ่อนแก้วได้นะครับเนี่ย



รูปภาพ
นี่ก็แรงไม่บันยะบันยัง



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ
งานประจำของผู้เขียน ปะยางมันซะทุกทริป


รูปภาพ





รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ
เตรียมเดินทางกันต่อ


รูปภาพ.

[img] https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 4125_n.jpg
[/img].




รูปภาพ
บ้านสีเจ็บจริงๆ



รูปภาพ
ช่วงทางเข้าก่อนถึงตัววัดผาซ่อนแก้วครับ



รูปภาพ



รูปภาพ
ขี่เบื่อแล้วขอจูงดีกว่า



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ
ถึงกันสักที


รูปภาพ


รูปภาพ




รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ
ครอบครัวสุขสันต์



รูปภาพ
ของเล่นใหม่ อ.ตั้ม เครื่องกระตุกกล้ามเนื้อ ช่วยแก้อาการเมื่อยล้าได้อย่างดี



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ
ห้ามสั้น



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ
มาก็จูง กลับก็จูงครับ

รูปภาพ
แวะทานข้าวขากลับกัน



รูปภาพ
เป็นช่วงที่ผู้เขียนชอบที่สุดในการออกทริปแล้ว



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ
หมูสะเต๊ะกับหมูย่างสูตรยายน้อย



รูปภาพ
คนนี้แหละแม่ครัว



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ



รูปภาพ


รูปภาพ
คนน้ากลับภรรยาแย่งขับรถ ผู้โดยสารเต็ม เลยต้องลงมาขี่โดยปริยาย

สรุปทริปนี้
ระยะทางรวม 130 กม.
ความเร็วเฉลี่ย 20 ก.ม.
ใช้เวลา 6 .30 ชม.
เส้นทางเป็นทางหลวงข้ามจังหวัด
รถมีพอสมควรและใช้ความเร็วสสูง
ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขี่ครับ
เส้นทางจากบ้านแยงไปจนถึงแคมป์สน
เป็นทางขึ้นเนินซะส่วนใหญ่ ไม่ชันมากแต่ยาวเอาเรื่องเลยครับ
ส่วนจากแคมป์สนไปจนถึงวัด เป็นทางขึ้นตลอด ชันพอสมควาทีเดียว
น่าจะต้องงมีพื้นทางกีฬาหรือซ้อมมาก่อนบ้าง แต่ก็ไม่ชันจนขีไม่ไหว
ทริปนี้ขาดตัวแรงไปหลายคนครับ
แต่ก็เป็นไปได้ด้วยดี
สาวๆก็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้คือขี่ให้ถึงที่หมาย
นับว่าประสบความสำเร็จครับ
แล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผม
บอร์ดชมรมจักรยานเสือลัลล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
viewforum.php?f=424

อยากรู้จักผม!! คลิ๊กเลยครับ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001043363439

Re: ทริปนครไทย-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 17 มิ.ย.2555

โพสต์ โดย นักรบเจ้าน้ำตา » 09 ก.ย. 2012, 18:56

รอตั้งนาน คิดว่ามาสด้า 3 กับสาวบาง'กำจะทำให้ admin ลืมปั่นซะแว้ว
เชิญชวนคุณให้เข้าชม KuLaSaNg! Board
http://www.kulasang.net/webboard/?fromuid=14

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับ บอร์ดย่อยชมรมจักรยานเสือลัลล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
viewforum.php?f=424

ภาพประจำตัวสมาชิก
atom_000
WLM Yahoo Messenger
087-1995253 เบอร์อื่นโจรครับ

Re: ทริปนครไทย-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 17 มิ.ย.2555

โพสต์ โดย atom_000 » 09 ก.ย. 2012, 19:42

กำลังคิดว่าจะปั่นจักรยานไปหาสาวบางระกำดีไหมนะ
บอร์ดชมรมจักรยานเสือลัลล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
viewforum.php?f=424

อยากรู้จักผม!! คลิ๊กเลยครับ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001043363439

Re: ทริปนครไทย-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 17 มิ.ย.2555

โพสต์ โดย hs6qe » 11 ก.ย. 2012, 22:28

สวัสดีคุณAtom_000 เข้ามาติดตามชม ภาพสวย ทางน่าปั่น คงมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้าง.เร็วๆนี้
viewtopic.php?f=2&t=7093&start=705ศรีสัชฯเปิดห้องเสวนา
ทัวริ่ง.....ไม่ลอง.....ไม่รู้......
http://www.facebook.com/somsak.srephatravit

ภาพประจำตัวสมาชิก
atom_000
WLM Yahoo Messenger
087-1995253 เบอร์อื่นโจรครับ

Re: ทริปนครไทย-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 17 มิ.ย.2555

โพสต์ โดย atom_000 » 12 ก.ย. 2012, 10:52

hs6qe เขียน:สวัสดีคุณAtom_000 เข้ามาติดตามชม ภาพสวย ทางน่าปั่น คงมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้าง.เร็วๆนี้


สว้สดีครับำี่ เด๋วใกล้หยุดยาวจากลับบ้านแล้วครับ คงได้เจอกันอีกครับผม :mrgreen:
บอร์ดชมรมจักรยานเสือลัลล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
viewforum.php?f=424

อยากรู้จักผม!! คลิ๊กเลยครับ
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001043363439

Re: ทริปนครไทย-วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 17 มิ.ย.2555

โพสต์ โดย V3 ป่าเลา » 16 ก.ย. 2012, 19:29

ภาพสวยงามมากครับ ยินดีที่ได้ร่วมปั่นด้วยกันถึงจะเพียงแค่น้อยนิด ได้พบปะกันก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับ โอกาสหน้าคงได้ปั่นด้วยกันอีกนะครับ
มาดูภาพเขาแล้วขอนำภาพ การเดินทางมาพบกันที่ ROUT 12 ของเรามาแจมด้วยครับ
viewtopic.php?f=118&t=515467&start=75
ชนะอื่นใดไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชนะใจตนเอง
แม้จะมีเพียงแค่ภาพเดียวแต่สามารถแทนคำพูดได้มากกว่าพันคำ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน