เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

Moderator: เสือรักษ์ อิสระ, jim jazz

เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 21:44

เดือนนี้มีการแข่งขันที่บ้านพี่ บ้านน้อง แค่ 2 แห่ง แห่งแรกที่ นคร แห่งที่สอง กระบี่ ชมรมจักรยานถลางไปร่วมสนุกด้วย อย่างเช่นเคยครับ
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 21:49

***ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกล นครศรีครั้งที่ 1 *** (เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2556

รูปภาพ

และนี่ถ้วยรางวัลในรุ่นต่างๆที่จะได้รับกับไปชื่นชมครับ

รูปภาพ
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 21:57

พี่วิโรจน์จากเทศบาลตำบลเทพสตรี อำเภอถลาง
1. เสกสรร ไตรรัตน์ รุ่น A2 เสื้อ L
2. มานพ สุวรรณชิต รุ่น A๐ เสื้อ M
3. พนมพล ชลินชวลิต รุ่น A๐ เสื้อ L
4. ปิยะชัย พรหมมาศ รุ่น A๐ เสื้อ L
5. วิโรจน์ ปิ่นแก้ว รุ่น A2 เสื้อ M
6. ประวัชร สินธงชัย รุ่น A2 เสื้อ L
7. อวยพร ชำนินา รุ่น A2 เสื้อ M
8. ทักษิณ เกียรติเรืองวิทย์ รุ่น A2 เสื้อ L
9. สาธร เก้าเอี่ยน รุ่น B1 เสื้อ M
10. ดำรงศักดิ์ สาระโบก รุ่น B2 เสื้อ M
11. ศุภฤกษ์ ชมนุษย์ รุ่น B2 เสื้อ L
12. นิยม สมบูรณ์ รุ่น B2 เสื้อ L
13. ประพันธ์ เย็นจิต รุ่น C2 เสื้อ M
14. สวัสดิ์ ก่อแก้ว รุ่น C2 เสื้อ L
15. บุญมา นิลพัตร รุ่น C2 เสื้อ M
16. เฉลิมชัย คลองงาม รุ่น C2 เสื้อ XXL
17. พชกร พิศาล รุ่น C2 เสื้อ L
18. ถาวร ลิ่มบุตร รุ่น C2 เสื้อ L
19. วิรัช โกมล รุ่น C2 เสื้อ L
20. บุญทิตย์ ทิตย์รักษ์ รุ่น C1 เสื้อ L
:lol: :lol: :lol: รายชื่อเสือถลางจะไปทำศึกครั้งใหญ่หลวง เพื่อสมสบทุนช่วยเหลือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 22:01

ต่อมาเป็นรายการแข่งทางเรียบที่กระบี่ บ้านไกล้เรือนเคียง ไฉนเล่าที่จะไม่ไปร่วม
วันที่ 26 พฤษภาคม 2556
องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการ ปั่นจักรยาน การประชาสัมพันธ์องค์กร การลดโลกร้อน การปั่นจักรยานในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความตระหนักให้เยาวชน ประชาชน ทั้งในท้องถิ่นและทั่วไปได้ออกกำลังกาย เป็นการสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ยังเป็นการประหยัดพลังงานลดภาวะโลกร้อน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชน เยาวชน ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายโดยใช้จักรยานเป็นสื่อ
๒. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา และสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่
๓. เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการแข่งขันกีฬาจักรยาน
๔. เพื่อเป็นตัวอย่างในการช่วยชาติ ประหยัดพลังงาน และลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน
๕. รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จะใช้จัดหารถจักรยานให้นักเรียนในพื้นที่
๖. เพื่อเป็นการส่งเสริม ความสามัคคีในกลุ่ม ชมรม หน่วยงานต่างๆ


ฝากถึงเพื่อนๆนักปั่นที่เคารพทุกท่านครับ
สืบเนื่องจากที่ได้มีการประชาสัมพันธ์การแข่งขันไปแล้ว แต่ด้วยความด้อยประสบการณ์ของผู้จัด และได้ปรึกษาพวกพี่ๆ หลายๆฝ่าย แล้ว เพื่อความเหมาะสมและแก้ไขปัญหาหลายๆอย่าง ง่ายต่อการจัดการแข่งขัน จึงขอแก้ไขประเภทการแข่งขัน และรางวัลในแต่ละประเภทใหม่ รวมถึงกติกาที่เพิ่มเติม ดังนี้

ประเภทการแข่งขัน
ประเภทการแข่งขัน และรางวัล มีการแบ่งการแข่งขัน ออกเป็น ๓ ประเภท
๑. ประเภททั่วไป แบ่งกลุ่มอายุ ดังนี้
- ชาย อายุไม่เกิน ๑๔ ปี ผู้เข้าลำดับที่ ๑ - ๗ รับถ้วยรางวัล
- ชาย อายุ ๑๕ - ๑๘ ปี ผู้เข้าลำดับที่ ๑ - ๑๐ รับถ้วยรางวัล
- ชาย ทั่วไป ผู้เข้าลำดับที่ ๑ - ๒๐ รับถ้วยรางวัล
- ชาย อายุ ๓๖ - ๔๕ ปี ผู้เข้าลำดับที่ ๑ - ๒๐ รับถ้วยรางวัล
- ชาย อายุ ๔๖ - ๕๕ ปี ผู้เข้าลำดับที่ ๑ - ๑๕ รับถ้วยรางวัล
- ชาย อายุ ๕๖ ปี ขึ้นไป ผู้เข้าลำดับที่ ๑ - ๑๐ รับถ้วยรางวัล
- หญิง อายุไม่เกิน ๓๕ ปี ผู้เข้าลำดับที่ ๑ - ๗ รับถ้วยรางวัล
- หญิง อายุ ๓๖ ปี ขึ้นไป ผู้เข้าลำดับที่ ๑ - ๗ รับถ้วยรางวัล

๒. ประเภทนักปั่นน้ำหนักตัวเกิน ๘๕ กิโลกรัม รุ่นทั่วไปไม่จำกัดเพศ ผู้เข้าลำดับที่ ๑ - ๕ รับถ้วยรางวัล

๓. ประเภท VIP รับถ้วยผู้พิชิต ทุกคน

(ผู้เข้าเส้นชัย ๒๕๐ ท่านแรก ยกเว้น ผู้รับถ้วยใน ๑ - ๒ รับเหรียญ ผู้พิชิต เป็นที่ระลึก)

ค่าสมัคร

- ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกประเภทกลุ่มอายุ จะต้องเสียค่าสมัคร คนละ ๓๐๐ บาท
โดยจะได้รับเสื้อที่ระลึก ๑ ตัว
- ผู้เข้าร่วมแข่งขันรุ่น VIP เสียค่าสมัครคนละ ๘๐๐ บาท รับเสื้อที่ระลึก ๑ ตัว
- หากผู้สมัคร VIP จะลงสมัครในรุ่นกลุ่มอายุ ต้องเสียค่าสมัครเพิ่มอีก ๓๐๐ บาท

ช่องทางการสมัครและลงทะเบียน
๑. สมัครได้ที่งานธุรการ อบต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ. กระบี่

๒. สมัครผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธ ก ส สาขาเขาพนม

เลขที่ ๓๗๖ - ๒ - ๖๖๐๗๕ - ๐ ประเภท ออมทรัพย์

ชื่อบัญชี ส.ต.อ. สมพ้อง เชาว์ภาษี
โทร. ๐๘๕ - ๗๘๒๒๕๒๐

สำหรับผู้สมัครผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีั
แจ้งชื่อผู้สมัคร จำนวนเงินที่โอน (โอนเงินกรุณาใส่จุดทศนิยมสองตัวหลังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้้โอน)
โทรแจ้งการโอนเงิน ๐๘๕-๗๘๒๒๕๒๐
หรือ
แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน ชื่อผู้สมัคร ทาง PM

ตัวอย่างการแจ้งโอนเงิน และ ชื่อผู้สมัคร
จำนวนเงินที่โอน : ๓๐๐.xx บาท
วันที่โอน : วัน/เดือน/ปี
เวลาโอน : xx.xx นาที
ชื่อผู้สมัคร :
รุ่น-ประเภทจักรยาน ที่ลงแข่ง :
สังกัดทีม :
เริ่ม ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ เป็นต้นไป

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. รับเบอร์และเสื้อได้ที่หน้าอำเภอเขาพนม หรือ ตอนเช้าในวันแข่งก็ได้

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย (ที่เดิม) จุดเริ่มต้น ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ใช้เส้นทางปั่นมายังพื้นที่ตำบลหน้าเขา โดยใช้เส้นทางปั่นในพื้นที่ตำบลหน้าเขา ตามที่กำหนดทั้งหมด และเข้าเส้นชัยที่จุดเริ่มต้น โดยใช้ระยะทางประมาณ ๕๐-๖๐ กิโลเมตร (กำหนดจะแจ้งให้ทราบ ๒๐ วันก่อนแข่งขัน พร้อมภาพถ่ายด้วย)

ลักษณะเส้นทางที่แข่งขัน
เส้นทางที่แข่งขันจะเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต , ลาดยางแบบเคฟซีล และลูกรัง บางช่วง บางตอน จะขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อบ้าง ตามสภาพเหมือนทั่วๆไปจะไม่ใช้เส้นทางในภูมิประเทศแข่งขัน เส้นทางการแข่งขันจะมีลูกศรชี้บอกระยะตลอดเส้นทาง

การบริการ ผู้จัดการแข่งขัน จัดเตรียมบริการต่างๆ ไว้ดังนี้
- อาหารว่างก่อนการแข่งขัน
- เส้นทางมีน้ำไว้บริการ ๒-๓ จุด
- อาหาร , น้ำดื่ม , ผลไม้ หลังการแข่งขัน
- ที่พักมีบริการ ให้เตรียมเต็นท์ , เครื่องนอนมาเอง
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- เส้นทางการแข่งขันที่มีทางร่วมทางแยกจะมีเจ้าหน้าที่ดูแล พร้อมวิทยุสื่อสาร อำนวยความสะดวกตลอด

กติกาการแข่งขันและข้อควรระวังสำหรับนักกีฬา
๑. รถจักรยานที่เข้าร่วมแข่งขัน ต้องใช้จักรยานเสือภูเขาเท่านั้น ล้อเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน ๒๙ นิ้ว ใช้ยางหน้ากว้างไม่ต่ำกว่า ๑.๙ นิ้ว ติดตั้งโช๊คอัพหน้า ห้ามใช้แอร์โรบาร์ และให้เป็นไปตามหลักสากลทั่วไป ๒. จักรยานทุกคันที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องติดป้าย เบอร์หมายเลขที่หน้ารถ สามารถมองเห็นชัดและที่เสื้อด้านหลังด้วย หากหลุดหรือชำรุด จะไม่ได้รับการประท้วงใดๆ
๓. การแบ่งอายุที่แข่งขันให้ใช้ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ลบด้วย ปี พ.ศ. เกิด และนักกีฬาจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง หากได้รับรางวัล หากไม่มี หรือมีปัญหาเกิดขึ้น อาจถูกตัดสิทธิใน การรับรางวัล และเลื่อนลำดับถัดไป ขึ้นมารับรางวัลแทนทันที
๔. ในระหว่างการแข่งขันห้ามรับการช่วยเหลือใดๆ จากบุคคลภายนอกหรือพี่เลี้ยง
๕. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศีรษะตลอดการแข่งขัน
๖. ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จะต้องได้รับความยินยอมผู้ปกครอง
๗. เส้นทางบางช่วงบางตอนอาจขรุขระนักกีฬาต้องใช้ความระมัดระวังด้วย
๘. ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่รถจักรยานหรือผู้เข้าแข่งขันหรือติดตาม หรือผู้เกี่ยวข้อง จะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
๙. หากมีปัญหาใดๆ ให้ถือการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

สำหรับรูปถ้วยรางวัล และหน้าสมุดฝาก รวมถึงจุดเริ่มต้นและเส้นชัย ผมจะรีบให้เขาลงภาพให้ภายใน วันสองวันนี้ ผมทำไม่เป็นครับ

สำหรับรายละเอียดในการแบ่งประเภทคงไม่เปลี่ยนอะไรแล้ว เดี๋ยวจะสร้างความปวดหัวให้กับทุกคน

มีปัญหาอะไร สอบถามได้ที่ ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา โทร ๐๘๕-๗๘๒๒๕๒๐ ทุกวันและเวลา
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม


Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 22:10

jim jazz เขียน:สวัสดีเดือนใหม่ครับเสือรีกษ์และเสือถลางทุกท่าน :D

ไม่มีรายชื่อเสือจิมไปนครเลยนิ๊ เป็นไปได้หรือนี่ เป็นพรือละจิม ไม่บายใจเรื่องไหรบอกเสือรักษ์เด้ ขาดเงินหรือว่าขาดทองละครับ ก็ขออย่างเดียวนะครับเสือจิมอย่าลาออกนะครับ ให้เสือรักษ์ลาออกก่อนถึงจะได้ :lol: :lol: :lol:
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย jim jazz » 01 พ.ค. 2013, 22:12

เสือรักษ์ อิสระ เขียน:
jim jazz เขียน:สวัสดีเดือนใหม่ครับเสือรีกษ์และเสือถลางทุกท่าน :D

ไม่มีรายชื่อเสือจิมไปนครเลยนิ๊ เป็นไปได้หรือนี่ เป็นพรือละจิม ไม่บายใจเรื่องไหรบอกเสือรักษ์เด้ ขาดเงินหรือว่าขาดทองละครับ ก็ขออย่างเดียวนะครับเสือจิมอย่าลาออกนะครับ ให้เสือรักษ์ลาออกก่อนถึงจะได้ :lol: :lol: :lol:

อยากไปครับ แต่วันที่17-19 ผมติดงานใหญ่ครับ ขาดไม่ได้จริงๆครับ
ส่งแรงใจให้เสือถลางทุกท่านแทนนนะครับ :D

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 22:19

ภาพเก็บตกจากสนามเก็บคะแนนสนามแรก ที่กะหลิม
ท่านประธานยังดีที่ติดรูปหนึ่ง :lol: :lol: :lol: ได้ที่เท่าไหรก็ไม่ยอมบอก สงสัยที่ 1 ชัวร์ :D :D :D (ล้อเล่นนะครับประธาน)

รูปภาพ
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 22:22

ท่านเลขาก็เหมือนกันครับ ถามเท่าไหรก็ไม่ยอมบอกว่าได้ที่เท่าไหร :lol: :lol: :lol: สงสัยได้ที่ 2 แน่เลย(ล้อเล่นนะเลขา)

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

เนินนี้แหละที่ท่านเลขาบอกว่าเหนื่อยกว่าที่ไหนๆ :o :o :o
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 22:26

ขาแรงที่จะต้องจับตามอง ในอีกไม่กี่ปี(หน้าจะปี 2560)น่าจะรุ่งครับ :lol: :lol: :lol:เสือสมคิดมุ่งมั่น ตั้งใจ เรื่องกิ๊ก เรื่องกั๊ก ไม่เกี่ยวข้องแล้วต่อไป :D :D :D

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รักกิ๊กรักกั๊ก ไม่ยุ่ง มุ่งแต่ซ้อมจักรยานแล้วละคร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบ
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 22:29

เสือปิ๊ก ดาวรุ่งพุ่งแรง ช่วงขาขึ้นครับ แต่...............เ มี ย ตามติดตลอด :lol: :lol: :lol: ปลาไหลขาดความเลื่อน :o :o :o

รูปภาพ
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 22:30

เสือเอก ช่วงขาลงแล้วครับ รถพังตลอด แต่แรงไม่ตก ยังไงดีละคิดไม่ออก

รูปภาพ
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 22:39

นี่ก็ขาแรงอีกคนของชมรมถลางครับ เสือบุญ ไม่รู้ว่าจะเอาดีทางไหนดีช่วงนี้ ฟุตบอลก็เล่น จักรยานก็ทีป สุดท้าย........ไม่แหลงดีกว่า

รูปภาพ
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 22:40

รายนี้ ขาเริ่มอ่อนแรงไปทุกที ทุกเวลาแล้วครับ ดาวร์เคยเด่น เคยดัง ต่อช่วงนี้เป็นดาวร์ร่วงเสียแล้วนิ๊ :lol: :lol: :lol:

รูปภาพ
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม

Re: เข้ามาทักทายกันในเดือนพฤษภาคม 56 กันดีกว่านะครับ เรียนเชิญนะครับ ยินดีต้อนรับทุกๆคน

โพสต์ โดย เสือรักษ์ อิสระ » 01 พ.ค. 2013, 22:42

ทุเรศสิ้นดี ของลูกก็ไม่เว้น ยัง ยังเอาดูดอยู่ได้ ลูกร้องจะตายแล้ว โธ โธ โธเสือเสี่ยดูดผิดหรือเปล่า :lol: :lol: :lol:

รูปภาพ
การนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขา...การให้อภัยเป็นเรื่องของเสือรักษ์อิสระ...คติ...ความกลัว...จะทำให้เสื่อม


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน