ขอเชิญร่วมแข่งขัน สะเดาเสือภูเขาครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562 » อาทิตย์ 01 ก.ย. 2019 จังหวัดสงขลา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ขอเชิญร่วมแข่งขัน สะเดาเสือภูเขาครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

โพสต์ โดย blackjemis » 17 ก.ค. 2019, 09:40

เรามีนัดเจอกันสะเดาเสือภูเขาครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

เพื่อหาทุนจัดซื้อชุดลูกเสือและเนตรนารี มอบแก่นักเรียนที่ยากจน ขาดแคลน ในอำเภอสะเดา ชมรมจักรยานสะเดาร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
ขอเชิญร่วมแข่งขัน สะเดาเสือภูเขา 6 ในวันที่ 1 กันยายน 2562


https://www.facebook.com/sadaocyclingclub

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

รุ่น Open ชาย /50 Km.
1. นายสันติภาพ โอสถทิพย์บำรุง /M/A-Bike นครศรีฯ
2. ด.ช.วีระภาพ โอสถทิพย์บำรุง /M/A-Bike นครศรีฯ
3.นายธนกฤต หะหมาน /S/อมรไบค์ แฟมิรี่
4.Mr.Lucas Loo /M
5.Mr.Tan Beng Hu /S
6. Mr.Tan Chor Chew /M

รุ่น Open หญิง /50Km.
W-1 Alice Doan /S
W-2 กมลรดา ขาวปลอด /S/A-Bike นครศรีฯ
W-3 Susie /M
W-4 นางขนิษฐา กีรติอารีย์กุล /S
W-5 นางสาวเสาวณี สังข์แก้ว S
W-6 Ooi Siew Peng /S
W-7 นางสาวประภัสสร เพ็ชรประพันธ์ /S/อมรไบค์ แฟมิรี่
W-8 ด.ญ.ธนภรณ์ หะหมาน /S/อมรไบค์ แฟมิรี่
W-9 นางสาวเสาวณี มุขศรี /S/จ.ตรัง
W-10 นางสาวทัศนีวัลย์ กันตังกุล /S/จ.ตรัง
W-11 Ada Kie/S
W-12 Leow Say Hoon /S


รุ่น ไม่เกิน 18 ปี ชาย /50 Km.
18-1 Mr.Muhammad Darwisy Aiman B.Badrul Hisham /S
18-2 ด.ช.ธนลภย์ หะหมาน /S/อมรไบค์ แฟมิรี่
18-3 นายจีณณภัท สุวรรณกายี /S/A-Bike นครศรีฯ
18-4 นายนัสรีย์ กบหละ /M/TVR.สะเดา
18-5 ด.ช.อับรอส ดุลยาภรณ์/M

รุ่น 19-29 ปี ชาย /50 Km.
19-1 นายมุสลิม ลอเด็ง /M/T.M.S.BIKE สุไหงปาดี
19-2 นายมะรอนิง ตาหยงมัส /M/ยะรังไบค์
19-3 นายณภัทร จารุเสนีย์นาค /M/TVR.สะเดา
19-4 นายอุเซ็ง พีดิง /M/รามัน MTB.


รุ่น 30-39 ปี ชาย /50Km.
30-1 Mr.Ooi You You /S
30-2 Mr.Badrul Hisham B. Aliahmad /S
30-3 นายประสิทธิ์ ตาวัน /M/อ่าวนางไบค์ กระบี่
30-4 นายวิษณุ จิตรวิโรจน์ /M/อ่าวนางไบค์ กระบี่
30-5 นายสุริยา หลีเด็น /M/อ่าวนางไบค์ กระบี่
30-6 นายปฐมพงศ์ สุ้ยเส้ง /M
30-7 Mr.Mohd Shably B Abdul Ghani /M/GP9 DANOK
30-8 Mr.Zoful /L
30-9 Mr.Ridwan /M
30-10 mr.So lwim oo /S
30-11 นายสุกรี บินดุเหล็ม /S
30-12 นายอัลญัส ปาติ /M/มีแสงไบค์
30-13 นายชยานนท์ เวชประพันธ์ /
30-14 นายปราชญ์เปรื่อง แซ่ลี้ /
30-15 นายสุกรี บินดุเหล็ม/S
30-16 นายกามารูดิน มะแซ /M
30-17 นายอับดุลเล๊าะ ดือราโอ๊ะ /L
30-18 นายอดินันท์ โสะแหละ /M/TVR.สะเดา
30-19 นายสุพจน์ หมานเรือง /M/TVR.สะเดา
30-20 นายวิษณุ หมัดหลี /M/TVR.สะเดา
30-21 นายอรัญ โสะแหละ /M/TVR.สะเดา
30-22 นายเริงศักดิ์ เหรียญรุ่งโรจน์ /M/TVR.สะเดา
30-23 นายอัฟฟาน ดือระซอ /M/รามัน MTB.
30-24 นายบูรฮัน ยุตะเด็ง /M/รามัน MTB.
30-25 นายสะมะแอ อาแย /M

รุ่น 40-49 ปี ชาย /50 Km.
40-1 นายพณา บัวศรี /L
40-2 นายอ้าหลี เล็กดำ /M/อ่าวนางไบค์ กระบี่
40-3 นายภูดิศ บวรณรงค์เดช /XL/เสือริมเขื่อนเทพา
40-4 Mr.Muhammad Suhardi B. Ismail /M
40-5 Mr.Mohd Baidil B Mukhtar /M/GP9 DANOK
40-6 Mr.Haizul Azwan B Omar /L/GP9 DANOK
40-7 นายคอลี อีซอมูซอ /L
40-8 นายปฏิวัติ แก่นจันทร์ /L/A-Bike นครศรีฯ
40-9 นายมะรูดิน อาแว /L/T.M.S.BIKE สุไหงปาดี
40-10 Mr.Muhummad Aphison /3XL
40-11 นายพิพัฒน์ ฉายาอำ/XL
40-12 นายอุสมาน วาสารี /L/คลองแงะ
40-13 นายอมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์ /XL/อมรไบค์ แฟมิรี่
40-14 นายกฤษกร หะหมาน /M/อมรไบค์ แฟมิรี่
40-15 นายสมพร แป้นเหลือ /M
40-16 นายมะลาวี แวกาจิ /L
40-17 นายกฤษดา ศรีรักษ์ /M/TVR.สะเดา
40-18 นายศักรินทร์ เหมเงิน /M/TVR.สะเดา
40-19 นายชัยรัตน์ เรืองวรุณวัฒนา /L/TVR.สะเดา
40-20 นายธงชัย ดาวใจดี /S/TVR.สะเดา
40-21 นายซาอารี ดือระซอ /L/รามัน MTB.
40-22 นายอับโดฟาตะ ละลีมอสะแล /XL/รามัน MTB.
40-23 นายเฉลิมพล หนูริง/3XL
40-24 นายบัณฑิต ดุลยาภรณ์ /L
40-25 นายปิติ หนูทอง /M
40-26 นายอำนวย เพ็ชรประเสริฐ /L
40-27 นายกฤตภาส จารุเศรษฐี /M/TVR.สะเดา


รุ่น 50-59 ปี ชาย /50Km.
50-1
50-2
50-3 นายหะหรูน แหละตี /L /สายครอสหาดใหญ่
50-4 นายณรงค์ฤทธิ์ รัตนวงษ์ /M
50-5 นายประเสริฐ สะมาน /L/อ่าวนางไบค์ กระบี่
50-6 นายยูโสบ รักดี /M/อ่าวนางไบค์ กระบี่
50-7 Mr.Md Asri B Saad /L/GP9 DANOK
50-8 นายรัฐกร นิลกำจร /S/A-Bike นครศรีฯ
50-9 นายสมพร ทองบาง /L/A-Bike นครศรีฯ
50-10 นายวินัส หนูเอียด /2XL/BIKE NOLMAL
50-11 นายอาบัส กิตติชัย /M/T.M.S.BIKE สุไหงปาดี
50-12 นายประสาน นวลมังสอ /M/เขาหลวง
50-13 นายอมรเชษฐ์ จันทอง /M/น้ำขาวไบค์
50-14 นายสาอารี ตันหยงมัส/L/ยะรังไบค์
50-15 นายวันชัย สุทธิศิลป์ /M/สายครอสหาดใหญ่
50-16 นายพีระ จินดิษ /M
50-17 นายจำเริญ ทองวงค์ /L
50-18 นายกอเซ็ง มะนอฆอ /L
50-19 นายอุสมาน เจะเลาะ /M
50-20 นายมูหัมหมัดรัสตัม ดอเลาะหม๊ะ/M
50-21 นายบ่าย บุญสุวรรณ /M/TVR.สะเดา
50-22 นายอิรฟาน สุหลง /XL/รามัน MTB.
50-23 นายมาหามะเซาดี ยะตะระ /M/รามัน MTB.
50-24 นายมะแอ รามัญเศษ /L
50-25 นายจารึก แก้วจุลกาญจน์ /M
50-26 นายสมชาย ทิ้งแหล๊ะ /L/สายธาร
50-27 นายอนันต์ นวลออง/L/แม่ลาน
50-28
50-29 นายมะสุรีย์ มะแน็ง /L
50-30 นายอดุลย์ มามะ /XLรุ่น 60 ปีขึ้นไป ชาย /50 Km.
60-1 ด.ต.พงศ์สิทธิ์ ไตรสุวรรณ /L
60-2 นายมานิตย์ สุทธิมาศ /3XL
60-3 นายอำนวย ศิริรัตน์ /M
60-4 นายโชค รอดคง /M/น้ำขาวไบค์
60-5 ร.ต.อ.พัลลภ นางา/M/คลองแงะ
60-6 นายมานิตย์ ฉายศิริ /L
60-7 นพ.ถวัลย์ เบญจวัง/L
60-8 นายวิชา ชูประวัติ /XL/แม่ลาน
60-9 นายบุญชัย จันทรบูลย์ /2XL
รุ่น VIP ชาย /30Km.
VM-1 นายยามีน ขวัญหมัด /XL/สำนักขาม MTB.
VM-2 นายดลหมี หมัดหลี /XL/สำนักขาม MTB.
VM-3 นายฤทธิรงค์ คงเย็น /XL
VM-4 นายเอนก สวนจันทร์ /L
VM-5 Mr.Ch'ng Chee Wei /L
VM-6 นายปรัชญา บุญนวล /L
VM-7 นายธวัช พัชรจารีต /M /MJ Team
VM-8 นายธนิต พัชรจารีต /L /MJ Team
VM-9 นายทิปวัชร ราชพรหม /2XL /MJ Team
VM-10 นายอนุชา แซ่ชัง /3XL /MJ Team
VM-11 นายสมเกียรติ อินเรือง /M /นักปั่นสายเมา
VM-12 นายชรัณภาส จันเที่ยง /M /นักปั่นสายเมา
VM-13 นายแอด วันทวี /M
VM-14 นายมนัส หงษ์ทอง /L
VM-15 Mr.Rosli bin Rejab /S/GP9 DANOK
VM-16 นายอาล่อน วงศ์เกียรติกุล /L
VM-17 Mr.Shaharnizam B Abd Rahman /L/GP9 DANOK
VM-18 Mr.Suhaimie B Abu Osman /S/GP9 DANOK
VM-19 นายเมธี นวลละออง /3XL/รถไรถซิ่ง 800 ไร่
VM-20 นายพศิน จารวรรณ /M
VM-21 นายสมเดช โอกาศ /M/คลองรำ
VM-22 นายธรรมบาล ขุนวิจิตร /3XL
VM-23 นายธีระชัย กันทะวงศ์ /XL
VM-24 นายพฤธันว์ ทองบูรณ์ /M
VM-25 นายฮามือซัน สอเหาะ /L/รามัน MTB.
VM-26 นายรอนิง ดือเระ /XL/รามัน MTB.
VM-27 นายปิยะ แสงรัตน์ /XL
VM-28 นายยงยุทธ อำไพ/L/ กินลมชมวิว
VM-29 นายณรงค์ฤทธิ์ อำไพ/L/ กินลมชมวิว
VM-30 นายมานะ ขวัญเลิศ /L
VM-31 นายมะซอและ ซะตา /L/ยอดเขาสองแผ่นดิน
VM-32 นายอามีน ซันยี /XL/ยอดเขาสองแผ่นดิน
VM-33 นายตะฝา มู่เก็ม /L/ยอดเขาสองแผ่นดิน
VM-34 นายสมหมาย หัดหมัด/L/ยอดเขาสองแผ่นดิน
VM-35 นายสุหลอ สายวารี /L/ยอดเขาสองแผ่นดิน
VM-36 นายเจริญ บอเถาะ /XL/ยอดเขาสองแผ่นดิน
VM-37 นายนิอัสมิน มูนอมาแนง /M/ยอดเขาสองแผ่นดิน
VM-38 นายไพศาล หะยีสะมะแอ /XL/ยอดเขาสองแผ่นดิน
VM-39 นายกรกช เหมชาติ /M
VM-40 นายนภัทร ยอดชัย /XL

รุ่น VIP หญิง /30 Km.
VW-1 นางนาตยา จันเที่ยง /M /นักปั่นสายเมา
VW-2 นางกรรณิกา จันทร์อินทร์ /S
VW-3 นางฉลอง อภิรัตน์ไพบูลย์ /XL
VW-4 นางเสาวรส จิตมานะ /M
VW-5 นางจารุณี ลีลาเจริญทอง /M
VW-6 นางศุภลักษณ์ ประดับ /L
VW-7 นางสาวสิริรัตน์ เทพยา /L
VW-8 วิยะดา อิทธิศักดิ์ /L/คลองรำ
VW-9 โสภา บุญศรี /S/คลองรำ
VW-10 นางสาวกานต์สิริ บำรุง /2XL
VW-11 ฐานิตา โพธิ์เงิน /S
แนบไฟล์
โปสเตอร์10.jpg
1564559336284.jpeg
1564559323051.jpeg
1564559289172.jpg
1564559304877.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย blackjemis เมื่อ 31 ส.ค. 2019, 19:34, แก้ไขไปแล้ว 47 ครั้ง.
ในสงครามและความรัก จงอย่าถามหาความยุติธรรม


Re: ขอเชิญร่วมแข่งขัน สะเดาเสือภูเขาครั้งที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

โพสต์ โดย สาวนุ้ย » 05 ส.ค. 2019, 16:05

ขออนุญาตเรียนถามเพื่อเป็นข้อพิจารณาครับ ปกติรุ่น วีไอพี เป็นรุ่นที่นักจักรยานมือใหม่หรือผู้ที่รักการปั่นจักรยาน เข้าร่วมการปั่น โดยไม่เน้นผลการแข่งขัน เพียงแต่ได้มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการจัดการแข่งขันเท่านั้น ค่าสมัครก็เพิ่มพิเศษหรืออะงกว่ารุ่นแข่งขันทั่วไป แต่ที่ไม่พิเศษคือถ้วยรางวัลกลับตรงกันข้าม คือเล็กเกินไป ตามความรู้สึกควรจะเป็นใบใหญ่พิเศษ ให้สมกับคำว่ารุ่น วีไอพี จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน