โคราชคาร์ฟรีเดย์ 2019 อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 » อาทิตย์ 22 ก.ย. 2019 จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

โคราชคาร์ฟรีเดย์ 2019 อาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย ไววิทย์ » 19 ส.ค. 2019, 20:36

โคราชคาร์ฟรีเดย์ 2019

รูปภาพ

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
เริ่มเวลา 06.00 น.
สตาร์ทเวลา 07.30 น.
ลงทะเบียนฟรี ณ ร้านแชมป์ สปอร์ต ถนนอัษฎางค์
โดยงานนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ
มีอาหารและน้ำดื่ม บริการฟรี
สตาร์ทที่ ร้านแชมป์สปอร์ตโคราช โรงเรียนโคราชวิทยา ถนนอัษฎางค์ เข้าเส้นชัยที่ ร้านแชมป์สปอร์ตโคราช
ระยะทาง 40 กม.

งานนี้มีเสื้อที่ระลึก คาร์ฟรีเดย์ จำหน่ายในราคา 190 บาท
รายได้หักค่าใช้จ่ายมอบให้องค์กรต่างๆ

สั่งซื้อเสื้อได้ที่สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา
หรือที่ร้านแชมป์สปอร์ต โทร 044 267 411

ในปีนี้ทางสโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา สื่อสารมวลชน กลุ่มชมรมต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาและประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันปลอดรถ ลดโลกร้อน หรือ คาร์ฟรีเดย์ 2019 งานคาร์ฟรีเดย์ปีนี้จะจัดพร้อมกันทั่วประเทศและทั่วโลก จะเป็นการรวมพลังของเพื่อน ๆ นักจักรยานและคนรักจักรยานของจังหวัดนครราชสีมา มาร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้คนโคราชช่วยกันลดสภาวะโลกร้อน ลด การใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เมืองโคราชน่าอยู่ โดยปีนี้มีผู้มาร่วมงาน 1,500 คน

กำหนดการ
กิจกรรมโคราชคาร์ฟรีเดย์ 2019
วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

06.00 - 06.45 น. ลงทะเบียน ร้านแชมป์สปอร์ตโคราช โรงเรียนโคราชวิทยา
06.45 น. ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ
06.50 น. นาย ชาญชัย บัวสรวง ประธานสโมสรกีฬาจักรยานนครราชสีมา
กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน
07.00 น. – 07.20 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
07.30 น. ปล่อยขบวนจักรยานออกจากจุด Start
08.30 – 09.30 น. ขบวนจักรยานเข้าสู่จุด Finish ที่ ร้านแชมป์สปอร์ตโคราช โรงเรียนโคราชวิทยา
สิ้นสุดเส้นทางการปั่นจักรยานรณรงค์ลดโลกร้อน ลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
10.00 น. – 11.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
11.00 – 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
ประธานกล่าวปิดงาน เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมขี่จักรยานรณรงค์ลดโลกร้อน Car free day


วัตถุประสงค์
1. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษในอากาศ มลพิษทางเสียง
2. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการร่วมแรงร่วมใจประหยัดพลังงาน
3. เพื่อส่งเสริมการเดินทางด้วยจักรยาน
4. เพื่อให้เกิดกระแสการลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคลซึ่งจะเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ
ลดปริมาณการใช้พลังงานน้ำมันในการเดินทางและขนส่ง
5. ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
6. ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยจักรยาน

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 21 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน