หน้า 1 จากทั้งหมด 1

TOUR DE ANDAMAN 2019 , ประเภท 4 Days STAGE RACE

โพสต์แล้ว: 12 ก.ย. 2019, 00:30
โดย nbt
banner1.png


หลักการและเหตุผล

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีศักยภาพโดดเด่นระดับนานาชาติ ในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาเยือน ซึ่งนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอื่นๆ ที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และการท่องเที่ยวเพื่อการประชุม และนิทรรศการ (MICE) เป็นต้น และอีกรูปแบบการท่องเที่ยวที่กําลังได้รับความนิยมในปัจจุบันคือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เพื่อการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมทั้งเพื่อการฝึกซ้อมและเตรียมตัวในการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ในระดับโลก
จังหวัดภูเก็ตในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จึงได้กําหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลTour de Andaman ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน อันจะก่อให้เกิดการสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป


และในปี พ.ศ.2562 นี้ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจะดําเนินการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Tour de Andaman 2019 ใน 2 รูปแบบ ประกอบด้วย

กิจกรรมประเภทแข่งขัน Stage Racing
ประเภทการแข่งขัน: จักรยานทางไกล (4 วัน 4 สเตจ)

วัน-เวลาแข่งขัน: วันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤสจิกายน 2562 เริ่มตั้งแต่ 07.30 น. เป็นต้นไป
สถานที่จัดการแข่งขัน :  จังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล

รูปแบบการแข่งขัน : จักรยานทางเลียบ ROAD BIKE แบบ STAGE RACE (4 สเตจ 4 วัน)

ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ : วันที่ 30 ตุลาคม 2562
แบ่งเป็น 4 สเตจ ผ่าน 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่
สเตจ 1 จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่
สเตจ 2 จังหวัดกระบี่ ตรัง
สเตจ 3 จังหวัดตรัง สตูล
สเตจ 4 จังหวัดระนอง

รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
สเตจที่ 1 : จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่
s1.png


วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
สเตจที่ 2 : จังหวัดกระบี่ และตรัง
s2.png


วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
สเตจที่ 3 : จังหวัดตรัง และสตูล
s3.png


วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
สเตจที่ 4 : จังหวัดระนอง
s4.png


ค่าสมัครแบบ 1 DAY RACE , 1000 บาท /Stage
ค่าสมัครแบบ 4 DAY RACE , 4000 บาท รวมที่พักตลอดในช่วงวันแข่งขัน

รับสมัครวันที่ 20/9/62 นี้ที่ https://event.thaimtb.com

เงืนรางวัลแต่ละ Stage
stage_winnerprice.png


เงินรางวัลผู้ชนะเวลารวม4Stage (GC)
GC_winnerprice.png


เสื้อผู้ชนะแต่ละ Stage
stagewin_jersey.png


เสื้อผู้ชนะเวลารวม4Stage
gc_yellowjersey.png


เหรียญที่ระลึกแต่ละ Stage
stage_modal.png


เสื้อที่ระลึกแต่ละ Stage
race_jersey.png


กำหนดการ
sch_s0.png

sch_s1.png

sch_s2.png

sch_s3.png

sch_s4.png

Re: TOUR DE ANDAMAN 2019 , ประเภท 4 Days STAGE RACE

โพสต์แล้ว: 19 ก.ย. 2019, 05:53
โดย nbt
ค่าสมัครแบบ 1 DAY RACE , 1000 บาท /Stage
ค่าสมัครแบบ 4 DAY RACE , 4000 บาท รวมที่พักตลอดในช่วงวันแข่งขัน

รับสมัครวันที่ 20/9/62 นี้ที่ https://event.thaimtb.com

Re: TOUR DE ANDAMAN 2019 , ประเภท 4 Days STAGE RACE

โพสต์แล้ว: 19 ก.ย. 2019, 15:54
โดย wslnw01
สนาม3มา สนาม4 เดินทางกัน7-8ชม.

Re: TOUR DE ANDAMAN 2019 , ประเภท 4 Days STAGE RACE

โพสต์แล้ว: 20 ก.ย. 2019, 09:23
โดย sunbird
จากสนาม3 สตูล มาสนาม4 ระนอง มีรถรับส่งมั้ยครับ ระยะทาง 570 ก.ม.

Re: TOUR DE ANDAMAN 2019 , ประเภท 4 Days STAGE RACE

โพสต์แล้ว: 21 ก.ย. 2019, 08:04
โดย tumw20
เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับรอติดตามอยู่

Re: TOUR DE ANDAMAN 2019 , ประเภท 4 Days STAGE RACE

โพสต์แล้ว: 23 ก.ย. 2019, 12:35
โดย wslnw01
nbt เขียน:ค่าสมัครแบบ 1 DAY RACE , 1000 บาท /Stage
ค่าสมัครแบบ 4 DAY RACE , 4000 บาท รวมที่พักตลอดในช่วงวันแข่งขัน

รับสมัครวันที่ 20/9/62 นี้ที่ https://event.thaimtb.com

สรุป1Day Race 1000หรือ500 กันแน่ครับ