สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

เชิญรายงานประสบการณ์แข่ง/รูป/ผลการแข่งขัน

สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 22 ก.ย. 2019, 14:50

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 จังหวัดราชบุรี โดยสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี จัดงานปั่นคาร์ฟรีเดย์ เพื่อรณรงค์การลดใช้รถยนต์และสนับสนุนการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและลดภาวะโลกร้อน

แนบไฟล์
DSCF2125.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย trytrle เมื่อ 24 ก.ย. 2019, 21:04, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 22 ก.ย. 2019, 20:20

คาร์ฟรีเดย์ราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF2021.jpg
DSCF2022.jpg
DSCF2023.jpg
DSCF2024.jpg
DSCF2025.jpg
DSCF2026.jpg
DSCF2028.jpg
DSCF2029.jpg
DSCF2030.jpg
DSCF2031.jpg
DSCF2032.jpg
DSCF2033.jpg
DSCF2034.jpg
DSCF2036.jpg
DSCF2038.jpg
DSCF2039.jpg
DSCF2040.jpg
DSCF2041.jpg
DSCF2042.jpg
DSCF2043.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 22 ก.ย. 2019, 20:28

คาร์ฟรีเดย์ราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF2044.jpg
DSCF2045.jpg
DSCF2046.jpg
DSCF2047.jpg
DSCF2048.jpg
DSCF2049.jpg
DSCF2050.jpg
DSCF2051.jpg
DSCF2052.jpg
DSCF2053.jpg
DSCF2054.jpg
DSCF2055.jpg
DSCF2056.jpg
DSCF2057.jpg
DSCF2058.jpg
DSCF2060.jpg
DSCF2061.jpg
DSCF2062.jpg
DSCF2063.jpg
DSCF2064.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 22 ก.ย. 2019, 20:30

คาร์ฟรีเดย์ราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF2065.jpg
DSCF2066.jpg
DSCF2067.jpg
DSCF2068.jpg
DSCF2070.jpg
DSCF2071.jpg
DSCF2072.jpg
DSCF2073.jpg
DSCF2075.jpg
DSCF2076.jpg
DSCF2077.jpg
DSCF2079.jpg
DSCF2081.jpg
DSCF2082.jpg
DSCF2083.jpg
DSCF2084.jpg
DSCF2085.jpg
DSCF2086.jpg
DSCF2087.jpg
DSCF2088.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 22 ก.ย. 2019, 20:39

คาร์ฟรีเดย์ราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF2089.jpg
DSCF2090.jpg
DSCF2091.jpg
DSCF2092.jpg
DSCF2093.jpg
DSCF2094.jpg
DSCF2095.jpg
DSCF2096.jpg
DSCF2097.jpg
DSCF2099.jpg
DSCF2100.jpg
DSCF2102.jpg
DSCF2103.jpg
DSCF2104.jpg
DSCF2105.jpg
DSCF2106.jpg
DSCF2107.jpg
DSCF2108.jpg
DSCF2110.jpg
DSCF2111.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 22 ก.ย. 2019, 20:49

samsung s7
แนบไฟล์
DSCF2112.jpg
DSCF2113.jpg
DSCF2114.jpg
DSCF2115.jpg
DSCF2116.jpg
DSCF2118.jpg
DSCF2119.jpg
DSCF2120.jpg
DSCF2121.jpg
DSCF2122.jpg
DSCF2123.jpg
DSCF2124.jpg
DSCF2125.jpg
DSCF2126.jpg
DSCF2127.jpg
DSCF2128.jpg
DSCF2129.jpg
DSCF2130.jpg
DSCF2132.jpg
DSCF2133.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 22 ก.ย. 2019, 20:56

สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562
แนบไฟล์
DSCF2134.jpg
DSCF2135.jpg
DSCF2136.jpg
DSCF2137.jpg
DSCF2138.jpg
DSCF2139.jpg
DSCF2140.jpg
DSCF2141.jpg
DSCF2143.jpg
DSCF2144.jpg
DSCF2145.jpg
DSCF2146.jpg
DSCF2147.jpg
DSCF2148.jpg
DSCF2149.jpg
DSCF2150.jpg
DSCF2151.jpg
DSCF2152.jpg
DSCF2153.jpg
DSCF2154.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 22 ก.ย. 2019, 21:00

สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562
แนบไฟล์
DSCF2155.jpg
DSCF2156.jpg
DSCF2157.jpg
DSCF2158.jpg
DSCF2159.jpg
DSCF2160.jpg
DSCF2161.jpg
DSCF2162.jpg
DSCF2163.jpg
DSCF2164.jpg
DSCF2165.jpg
DSCF2166.jpg
DSCF2167.jpg
DSCF2168.jpg
DSCF2169.jpg
DSCF2170.jpg
DSCF2171.jpg
DSCF2172.jpg
DSCF2173.jpg
DSCF2174.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 22 ก.ย. 2019, 21:02

สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562
แนบไฟล์
DSCF2175.jpg
DSCF2176.jpg
DSCF2177.jpg
DSCF2178.jpg
DSCF2179.jpg
DSCF2180.jpg
DSCF2181.jpg
DSCF2182.jpg
DSCF2183.jpg
DSCF2184.jpg
DSCF2185.jpg
DSCF2186.jpg
DSCF2187.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 23 ก.ย. 2019, 13:24

สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_1145.jpg
IMG_1146.jpg
IMG_1148.jpg
IMG_1149.jpg
IMG_1150.jpg
IMG_1152.jpg
IMG_1153.jpg
IMG_1154.jpg
IMG_1155.jpg
IMG_1156.jpg
IMG_1157.jpg
IMG_1158.jpg
IMG_1159.jpg
IMG_1160.jpg
IMG_1161.jpg
IMG_1162.jpg
IMG_1163.jpg
IMG_1164.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 23 ก.ย. 2019, 13:27

งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_1165.jpg
IMG_1166.jpg
IMG_1167.jpg
IMG_1168.jpg
IMG_1169.jpg
IMG_1170.jpg
IMG_1171.jpg
IMG_1172.jpg
IMG_1173.jpg
IMG_1174.jpg
IMG_1175.jpg
IMG_1177.jpg
IMG_1178.jpg
IMG_1179.jpg
IMG_1180.jpg
IMG_1181.jpg
IMG_1182.jpg
IMG_1183.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย โดราเอมอน3 » 23 ก.ย. 2019, 16:19

สุดา ทวีกาญจน์ นายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรีขอกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวจักรยานทุกทิศทั่วไทย ทุกชมรม ทุกทีมทุกจังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรมCar free day 2019 จังหวัดราชบุรีนี้ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่องกราบขออภัยพี่น้องชาวจักรยานทุกท่านณที่นี้ด้วยนะคะแต่สิ่งที่เราได้รับและยินดีเกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวของในหมู่มวลมิตรเราชาวนักปั่นและได้ความเป็นระเบียบเรียบร้อยรักษากฎจราจรมีน้ำใจให้กันและกันของนักปั่นช่วยเหลือดูแลกันดีได้มิตรภาพได้รอยยิ้มจากพี่น้องนักปั่นจากต่างจังหวัดและภายในจังหวัดราชบุรีและได้รับความสนุกสนานได้รับประทานอาหารร่วมกันกับคนคอเดียวกันคือคนรักการปั่นเหมือนกันได้มิตรภาพใหม่ๆได้รู้จักกันเสมือนเสมอพี่น้องกันได้รับการดูแลความปลอดภัยจากตำรวจจากมูลนิธิสว่างของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีและขอบคุณ พี่น้องสตาฟมาแชวของสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดราชบุรี ทุกท่านคือมืออาชีพ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพอากาศฟ้าฝนไม่เป็นใจตกเป็นระยะแรงบ้างเบาบ้างแต่ทุกท่านก็ปั่นจบ72ก.ม.ขอพรคุณพระจงปกคุ้มครองชาวจักรยานให้มีความสุขความเจริญสมหวังสมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านเทอญพบกันใหม่อีกทีในcar free dayปี 2020 ค่ะ

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 23 ก.ย. 2019, 21:58

งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_1184.jpg
IMG_1185.jpg
IMG_1186.jpg
IMG_1187.jpg
IMG_1188.jpg
IMG_1189.jpg
IMG_1190.jpg
IMG_1191.jpg
IMG_1192.jpg
IMG_1193.jpg
IMG_1194.jpg
IMG_1195.jpg
IMG_1196.jpg
IMG_1197.jpg
IMG_1198.jpg
IMG_1199.jpg
IMG_1200.jpg
IMG_1201.jpg
IMG_1202.jpg
IMG_1203.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 23 ก.ย. 2019, 22:06

งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี
แนบไฟล์
IMG_1204.jpg
IMG_1205.jpg
IMG_1206.jpg
IMG_1207.jpg
IMG_1208.jpg
IMG_1209.jpg
IMG_1210.jpg
IMG_1211.jpg
IMG_1212.jpg
IMG_1213.jpg
IMG_1214.jpg
IMG_1215.jpg
IMG_1216.jpg
IMG_1217.jpg
IMG_1218.jpg
IMG_1219.jpg
IMG_1220.jpg
IMG_1221.jpg
IMG_1222.jpg
IMG_1223.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai

Re: สรุปทริป งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี 22 กันยายน 2562

โพสต์ โดย trytrle » 23 ก.ย. 2019, 22:10

งานปั่นคาร์ฟรีเดย์จังหวัดราชบุรี
แนบไฟล์
DSCF2188.jpg
DSCF2189.jpg
DSCF2190.jpg
DSCF2191.jpg
DSCF2192.jpg
DSCF2193.jpg
DSCF2194.jpg
DSCF2195.jpg
DSCF2196.jpg
DSCF2197.jpg
DSCF2198.jpg
DSCF2199.jpg
DSCF2200.jpg
DSCF2201.jpg
นักปั่น + ช่างภาพอิสระ(รับถ่ายภาพ)

หน้าเพจรับงานและผลงาน http://www.facebook.com/trytrle

พูดคุย http://www.facebook.com/thituthai


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน